Uluslararası Sergi

INES 2017- II. ULUSLARARSI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ KARMA SERGİ
ve
ALANYA BELEDİYESİ ULUSLARARASI KARMA SERGİ
II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi kapsamında biri Alanya Haydarpaşa Palace Hotel’de diğeri Alanya Kültür Merkezinde olmak üzere 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi, DTI University işbirliği ve Alanya Belediyesi destekleri ile Uluslararası İki Sergi düzenlenecektir. Sergi Jürisi tarafından iki ayrı sergi için seçilen eserlerden oluşacak INES 2017 Uluslararası Karma Sergisi 18 Ekim 2017 tarihinde açılacak ve kongre süresince izlenebilecektir.

Katılım İçin Gerekli Bilgiler

 • Her iki sergiye de katılım sağlamak isteyen sanatçıların en az iki eser ile katılımı şarttır. En çok üç eser ile katılım sağlanabilir. Eserlerin ebatları en büyük kenarı 80cm’yi geçmemelidir.
 • Sergi katılım ücreti Kongreye bildiri ile katılım sağlayacak katılımcılar için Kongre ücreti (350)+150 TL’dir. Sadece sergiye katılacak katılımcılardan ise Kongre Katılım ücreti (350TL) alınacaktır.
 • Katılımcılara her sergi için ayrı katılım belgesi verilecektir.
 • Sergilenmeye değer görülen eserler sergi bitiminde sanatçıya iade edilecektir.
 • Her sergi için ayrı e-katalog yapılacaktır ve katılımcılara gönderilecektir.

Katılım ücretinin ödenmesi için son tarih 30 Eylül 2017’dir. Bu tarihe kadar katalog için gerekli bilgilerin ve katılım ücreti makbuzunun https://www.inescongress.com adresine ulaştırılması gerekmektedir.
Çalışmalar, en geç 15 Ekim 2017 salı günü saat 15.00’e kadar “Alanya Kültür Merkezi Saray mahallesi İsmet Hilmi Balcı Caddesi no:4 07400 Alanya/ANTALYA adresine elden teslim edilmeli veya kargo ile gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gelen eserler sergi için değerlendirilmeyecektir.

Çalışmalar, 21 Ekim 2017 tarihinden itibaren “Kongre Düzenleme Kurulu ” tarafından ücreti ve sorumluluğu sanatçıya ait olmak üzere kargo ile adreslerine gönderilecektir. İsteyen sanatçı kongre sonrası eserini elden de alabilecektir. Eserini kargo ile gönderecekler için; eserlerin Alanya Kültür Merkezi (Alanya) ulaştırılması ve sergi bitiminde sanatçıya geri gönderilmesi gibi hususlar sanatçının sorumluluğunda olup, ilgili masraflar sanatçı tarafından karşılanacaktır. Çalışmaların gönderilmesi, taşınması ve sergilenmesi esnasında hasar görmesi ve kaybolması gibi olumsuzluklardan ve on beş gün içinde geri alınmayan veya kargo ile gönderilmesi durumunda teslim alınmayan ya da sanatçının yanlış adres bildiriminden kaynaklanan çalışmaların geri dönmesinden ve bununla ilgili masraflardan “INES Kongre Sergi Düzenleme Komitesi ve Alanya Belediyesi Kültür Merkezi” sorumlu değildir.

Katalog İçin Gerekli Bilgiler

 • Jüri tarafından seçilen yapıtlarla ilgili Katılım ücreti makbuzu, sanatçının fotoğrafı ve çalışmanın görseli ile özgeçmiş 30 Eylül 2017 tarihine kadar yollanmalıdır.
 • Katalogda kullanılacak sanatçının fotoğrafı ve çalışmanın görseli 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarları en az 15 cm, TIFF veya JPEG formatında olmalıdır.
 • Katalog için en fazla 150 kelimelik METİNLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖZGEÇMİŞ yollanmalıdır. Özgeçmişte sanatçının adı, doğum tarihi, varsa çalıştığı kurum ve gerekli görülürse e-mail adresi mutlaka yer almalıdır.

Değerlendirme

 • Eserler Uluslararası Karma Sergi Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 • Değerlendirme eser görselleri üzerinden yapılacaktır.
 • Değerlendirmede sanatçı isimleri saklı tutulacaktır.
 • Jüri eserleri malzeme bilgisi, teknik/uygulama, konu aktarımı ve görsel denge/estetik kriterlerini gözeterek iki aşamada değerlendirecektir.
 • Birinci aşamada malzeme bilgisi ve teknik/uygulama,
 • İkinci aşamada konu aktarımı ve görsel denge/estetik değerlendirecektir.
 • Jüri sonuçları 1 Ekim 2017 tarihinde web sayfasında açıklanacak ve seçilen eserlerin sahiplerine bilgi verilecektir. ( Eser sayısına bağlı olarak Juri daha öncede toplanabilir. )

Teşekkürler...

Kongremize gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz...