Önemli Tarihler

Açıklama Tarihler
Bildiri / Poster Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması 01 Mart 2017
Bildiri / Poster Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 20 Eylül 2017
Kongre Programının Açıklanması 30 Eylül 2017
Kongre Özet Kitabının Basılması 18 Ekim 2017
Kongre Tarihi 18 - 21 Ekim 2017
Kongre Bildiri Kitapçığı ve E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi 15 Kasım 2017
Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması 30 Kasım 2017
E -Kitabının Yayımlanması ( Kitap Bölümü ) 30 Kasım 2017

Teşekkürler...

Kongremize gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz...