Dergiler

Ines 2017
Secilen bildiriler aşağıdaki dergilerde hakem sürecinden sonra yayınlanacaktır.

Teşekkürler...

Kongremize gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz...